• Magazyn
 • Jak wygląda protokół przedślubny? Lista pytań

Jak wygląda protokół przedślubny? Lista pytań

Podejmując decyzję o wejściu w związek małżeński z ukochaną osobą musimy przygotować się nie tylko na chwile szczęścia i podekscytowania podczas kolejnych etapów organizacji tego wyjątkowego wydarzenia, ale także na niemały stres związany z załatwianiem wszystkich niezbędnych dokumentów i przedślubnych formalności. Wiele Młodych Par - podążających za ślubną tradycją - chciałoby wypowiedzieć sakramentalne “Tak” przed ołtarzem w otoczeniu kościelnych murów. Jeżeli i Wy należycie do tego grona, a Wasz ślub kościelny zbliża się wielkimi krokami - czytaj dalej!

Jak wygląda protokół przedślubny? Lista pytań
 • Organizacja
 • Rada
 • Polska

W tym artykule chcemy przekazać Wam najpotrzebniejszą wiedzę na temat jednego z dokumentów bez których Wasze marzenia o ślubie kościelnym nie będą mogły się ziścić – jest nim protokół ślubny.

Publikacja

Odpowiemy również na szereg pytań, które najbardziej nurtują przyszłych Nowożeńców czyli czym tak naprawdę jest protokół przedmałżeński,  jaka jest jego funkcja oraz jakich pytań możemy się spodziewać podczas rozmowy z Księdzem?

Zaczynamy!

Protokół przedślubny – co to jest?

To oficjalny formularz, składający się z szeregu pytań, na które odpowiedzi udzielamy w obecności księdza. Spisanie protokołu odbywa się najczęściej w salce przy kościele w parafii, którą wybraliśmy na miejsce naszego ślubu kościelnego. 

Warto wspomnieć, że od 1 czerwca 2020 r. zostały naniesione zmiany w Dekrecie Ogólnym z 2019 r., które to miały wpływ na formułę obecnych pytań oraz zmieniły znacząco to w jaki sposób wygląda aktualnie spotkanie Pary Młodej z Duchownym. Protokół przedślubny w nowej odświeżonej formie budzi sporo kontrowersji. Dotychczas pytania nie były tak szczegółowe, intymne i nie dotyczyły tak ściśle życia prywatnego przyszłych Małżonków. Pamiętajmy również, że od 2020 r. badanie kanoniczne Narzeczonych przeprowadzane jest osobno. Najczęściej więc jedna osoba odpowiada, a druga czeka przed salką kościelną. Ten zabieg został wprowadzony, aby Nupturient mógł czuć większą swobodę podczas rozmowy z Duchownym oraz nie miał możliwości uzależniania swojej odpowiedzi od zdania partnera, który siedział kiedyś obok – dzięki temu nasza opinia na dany temat jest prawdziwa, subiektywna i co najważniejsze – szczera. 

W protokole znajdziemy szereg przeróżnych pytań podzielonych według 5 kategorii. Pierwsza – dotyczy danych osobowych każdego z Nupturientów, druga – przeszkód małżeńskich, trzecia – wad oświadczenia woli zawarcia małżeństwa, czwarta – małżeństw mieszanych i piąta – duszpasterskiej rozmowy Księdza z Narzeczonymi. 

Ksiądz po skonfrontowaniu odpowiedzi Narzeczonych na pytania zawarte w protokole – podejmuje decyzję o przyznaniu im pozwolenia na ślub kościelny. W skrajnych przypadkach może się zdarzyć, że Duchowny nie wyrazi zgody na ceremonię zaślubin, np. w momencie zatajenia istotnych spraw osobistych przez jedną ze Stron. Jednak nawet jeśli udzielone przez obojga odpowiedzi są skrajnie różne, to Ksiądz może podjąć ten temat w rozmowie z przyszłą Parą Młodą oraz zaznaczyć jakie konsekwencje i problemy może nieść ze sobą nasz odmienny światopogląd czy wartości, którymi kierujemy się na co dzień.

zapiszOtwarte Pismo Święte
Otwarte Pismo Święte

Kiedy należy spisać protokół?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ termin ten jest zależny od Księdza w którego obecności będziemy sporządzać ów protokół – to właśnie z nim ustalamy konkretną datę spotkania i rozmowy. Warto jednak nie zostawiać badania kanonicznego na ostatnią chwilę – w końcu, bez protokołu ślubnego z pewnością nasza ceremonia zaślubin nie dojdzie do skutku. Przyjęło się jednak, że najczęściej odbywa się ono około 2-3 miesiące od daty ślubnej uroczystości, aby w przypadku problemów mieć odpowiedni zapas czasowy na uregulowanie wszelkich nieścisłości, np. na dostarczenie brakujących dokumentów do rąk Duchownego. Spisanie protokołu przedślubnego następuję po wcześniejszym ustaleniu z Księdzem terminu ślubu w kościele oraz wszystkich pobocznych spraw organizacyjnych.

zapiszŚlub kościelny
Ślub kościelny

Ile trwa spisanie protokołu przedślubnego?

Spisanie protokołu przedślubnego przyjmuje najczęściej formę rozmowy z Duchownym. Warto jednak zaznaczyć, że oprócz odpowiedzi na pytania zawarte w protokole – może on oczekiwać od nas rozwinięcia konkretnego tematu poprzez zadawanie pytań dodatkowych. Czas spisywania protokołu jest więc uzależniony głównie od jego woli. Wszystkie formalności mogą trwać 30, 40 min jak i parę godzin. W końcu, to Osoba Duchowna musi ocenić czy w jego oczach jawicie się jako Para, która bez przeszkód może przyjąć sakrament małżeństwa ślubując przed Bogiem – miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

zapiszPara Młoda
Para Młoda

Protokół przedślubny – niezbędne dokumenty

Przed umówionym spotkaniem z Księdzem należy przygotować stosowne dokumenty – są one wymagane do spisania protokołu przedślubnego. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dowód osobisty – dla potwierdzenia tożsamości, świadectwo chrztu i bierzmowania, zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedślubnej oraz kursu w Poradni Życia Rodzinnego, prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, a także zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego wraz z numerem dokumentu jeśli ślub cywilny macie już za sobą. Jeżeli zdecydowaliście się na ceremonię w swojej rodzimej parafii – Wasze świadectwa chrztu powinny znajdować się w księgach parafialnych. Dodatkowo, możecie także być poproszeni o dostarczenie świadectwa uczęszczania na katechezę oraz w przypadku zawierania ślubu kościelnego poza miejscem zamieszkania – specjalną licencję wystawianą w kościele parafialnym.

zapiszPara Młoda przed wejściem do kościoła
Para Młoda przed wejściem do kościoła

Protokół przedślubny – pytania, których możesz się spodziewać

Protokół przedślubny zawiera pytania dotyczące kwestii formalnych, relacji pomiędzy przyszłymi Małżonkami jak i wiary, która powinna być istotnym aspektem w naszym małżeńskim pożyciu. Przyszłe Młode Pary obawiają się jednak tych bardziej osobistych i krępujących na które będą musieli szczerze odpowiedzieć Osobie Duchownej.

Aby zniwelować niepotrzebny stres i napięcie przed spotkaniem – warto przejrzeć pytania, które pojawią się w protokole. Dzięki temu, odwiedzimy wybraną kancelarię parafialną odpowiednio przygotowani, odczuwając wewnętrzny spokój oraz wiedząc, że nic nie może nas zaskoczyć. 

Lista pytań:

I Dane personalne

 1. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
 2. Imiona
 3. Imię i zawód ojca
 4. Imię, nazwisko panieńskie matki
 5. Dowód osobisty (seria, numer, miejsce i data wydania)
 6. Data i miejsce urodzenia
 7. Data i adres parafii chrztu
 8. Rok i parafia I komunii świętej
 9. Rok i parafia bierzmowania
 10. Miejsce i adres stałego zamieszkania  
 11. Miejsce, czas i adres tymczasowego zamieszkania
 12. Miejsce, adres parafii i okres poprzedniego zamieszkania
 13. Miejsce i adres zamieszkania rodziców
 14. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
 15. Wykształcenie
 16. Zawód
 17. Wyznanie (obrządek)
 18. Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
 19. Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów świętych i uczestniczenia we mszy świętej?
 20. Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię Świętą?
 21. Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?
 22. Od jak dawna narzeczeni się znają?
 23. Czy i od kiedy są zaręczeni?
 24. Czy rodziny narzeczonych się znają?
 25. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
 26. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, to dlaczego?
zapiszPanna Młoda stojąca przed wejściem do kościoła
Panna Młoda stojąca przed wejściem do kościoła

II Przeszkody małżeńskie

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)

 1. Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
 2. Czy uważa, że będzie mógł/mogła mieć własne dzieci?
 3. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)

 1. Czy nie zawierał/a małżeństwa z inną osobą?
 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
 3. Czy nie zawierał/a związku cywilnego z inną osobą?
 4. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
 5. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
 6. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

Przeszkoda występku (kan.1090)

 1. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
 2. Co było powodem śmierci?
 3. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)

 1. Czy narzeczeni są spokrewnieni i w jakim stopniu?

Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)

 1. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)

 1. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)

 1. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

Przeszkoda święceń (kan. 1087)

 1. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)

 1. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym? (Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego)

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)

 1. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?
zapiszPara Młoda wchodząca do kościoła
Para Młoda wchodząca do kościoła

III Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa  

Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)

 1. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
 2. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie – dlaczego?
 3. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
 4. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
 5. Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)

 1. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
 2. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
 3. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
 4. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

Warunek (kan. 1102)

 1. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
 2. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
 3. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus (kan. 1103)

 1. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
 2. Komu zależy na zawarciu tego związku?
 3. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
 4. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)

 1. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?
zapiszPara Młoda w kościele
Para Młoda w kościele

IV Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi – kan. 1086; 1124-1129.

Pytania dla strony katolickiej:

 1. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
 2. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
 3. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

Pytania dla strony niekatolickiej:

 1. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
 2. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
 3. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
 4. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele:
  wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

 1. Jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
  Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
 2. Jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
  Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?
zapiszPara Młoda w drodze do kościoła
Para Młoda w drodze do kościoła

V Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi   

 1. Rozmowę ustalono na dzień ……………..
 2. Rozmowę przeprowadził ksiądz (diakon) ………….

VI Dokumenty   

 1. Metryka chrztu świętego
 2. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 3. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
 4. Odpis aktu małżeństwa z USC. Numer dokumentu …………….
 5. Zaświadczenie konkordatowe. Numer dokumentu z USC ……………

Jak przebiega rozmowa z księdzem?

Pytania zawarte w protokole przedślubnym często budzą spory niepokój u większości Par Młodych. Strach ten wynika głównie z konfrontacji z Duchownym, który – jak przypuszczamy – wymusi na nas odpowiedzi na krępujące, osobiste pytania. Pamiętajmy jednak, że nie jest to tylko zbędna formalność, ale za to może być okazją do poznania siebie nawzajem. Poprzez zmianę pytań na bardziej szczegółowe, możemy przy odpowiedzi odczuwać pewien dyskomfort jednak pomyślmy o tym doświadczeniu w inny sposób. Ta rozmowa z Duchownym może być dla nas swego rodzaju chwilą zatrzymania w przedślubnej gonitwie myśli i zadań. To także niepowtarzalna możliwość poznania stanowiska bliskiej nam osoby na temat spraw, które może wcześniej nie mieliśmy okazji poruszyć. W obecnych czasach – przy odrobinie szczęścia – spisanie protokołu ślubnego nie będzie przybierało formy suchego przesłuchania tylko prawdziwej, szczerej rozmowy z Osobą Duchowną, która może zwrócić nam uwagę na niektóre aspekty naszego związku nad którymi warto byłoby popracować, aby stworzyć kochający się związek. 

zapiszKsiądz w kościele
Ksiądz w kościele

Możemy więc warto potraktować spisanie protokołu ślubnego nie w kategorii przykrej konieczności lecz szansy na poznanie siebie nawzajem. Pamiętajcie tylko, aby przed spotkaniem z Księdzem, zadbać o odpowiednie przygotowanie, a z pewnością przekroczycie próg salki kościelnej z pozytywnym nastawieniem oraz siłą wewnętrznego spokoju. 

Powodzenia!

Publikacja

Nie chcesz przegapić najnowszych newsów o trendach ślubnych?

Zapisz się do naszego newslettera

Skomentuj artykuł

Lista ślubna Zankyou! Odbierz 100% swoich prezentów w gotówce!