• Magazyn
  • Organizacja
  • RODO na ślubie i weselu. Czy goście muszą wyrazić zgodę na fotografowanie?

RODO na ślubie i weselu. Czy goście muszą wyrazić zgodę na fotografowanie?

Co podlega pod regulacje RODO? Czy fotograf podczas ślubu ma prawo robić zdjęcia? Czy jest wymagana zgoda na nagrywanie wesel?

RODO na ślubie i weselu. Czy goście muszą wyrazić zgodę na fotografowanie?
  • Formalności
  • Rada
  • Polska

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie zawiera definicję “danych osobowych”, które oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego, jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Publikacja

RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Z tego zapisu skorzystają Państwo młodzi, którzy mogą przetwarzać dane osobowe swoich gości, bez realizowania obowiązków wynikających z RODO. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku fotografa, który będzie przetwarzał dane osobowe w związku z czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez niego jako przedsiębiorcę na podstawie umowy z organizatorami wesela. Fotografie są objęte definicją “danych biometrycznych” jednak tylko wówczas, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Wynika to z punktu 51 Preambuły RODO.

W przypadku typowej fotografii weselnej ukierunkowanej na utrwalenie wizerunku młodej pary, pomimo stosowania programów przetwarzających wykonane fotografie, nie dojdzie do utrwalenia danych biometrycznych, z uwagi na brak ukierunkowania na identyfikację, gości weselnych. Ponadto będzie to pamiątka utrwalona dla celów domowych, osobistych. Goście wyrażają zgodę na fotografowanie poprzez udział w weselu, a państwo młodzi powinni przekazać informację, iż będzie obecny fotograf. Zgoda jest dorozumiana i nie ma potrzeby uzyskiwania osobnej zgody na piśmie od każdego z gości. Fotografia ślubna na potrzeby rodzinnego archiwum nie wymaga zatem uzyskiwania żadnych zgód. Inne zapisy RODO będą miały zastosowanie jeśli para młoda chciałaby zdjęcia wykorzystać w innym celu. Należy pamiętać, iż wizerunek podlega ochronie prawnej. Jeśli fotograf chciałby wykorzystać wykonane zdjęcia do promocji swojej działalności, to już byłyby potrzebne odrębne zgody osób, które widoczne są na zdjęciach.

Jeśli Państwo Młodzi mają wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z Pakietu usług prawnych Halo Prawo. Doświadczenie adwokaci i radcowie prawni odpowiedzą na wszystkie możliwe pytania. Wystarczy, że zadzwonią pod specjalny numer telefonu 224500013 i zakupią dostęp do porady prawnej.

Publikacja

Nie chcesz przegapić najnowszych newsów o trendach ślubnych?

Zapisz się do naszego newslettera

Skomentuj artykuł

Lista ślubna Zankyou! Odbierz 100% swoich prezentów w gotówce!