MariUsz JAMNIuK

Przejdź do rozmowy Więcej informacji

MariUsz JAMNIuK

Przejdź do rozmowy Więcej informacji

Decydując się na usługi w Salonie Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 1. Godziny otwarcia Salonu Fryzjerskiego “JAMNIuK ”: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do godz. 17.00, w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 3. Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim “JAMNIuK ” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Fryzjerskiego “JAMNIuK ” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom, zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018r.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegał wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do p. Mariusza Jamniuka osobiście, telefonicznie pod numerem +48 661060820 lub emailem na adres: mjamniuk@gmail.com. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. W przypadku, gdy zaplanowana usługa będzie powyżej kwoty 200 zł bądź Klientka/Klient jest nowym klientem Salonu Fryzjerskiego “JAMNIuK ” poproszona zostanie ona/on o dokonanie wpłaty zadatku 30% z kwoty zaplanowanej usługi (jednak nie mniej niż 50 zł, na wskazany nr konta), co jest warunkiem aby wizyta mogła zostać zarejestrowana. Zadatek ten przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie lub w wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym poinformowaniu salonu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 5 dni roboczych) wymiana na komsetyk, który należy odebrać osobiście w salonie Fryzjerskim “JAMNIuK ”.
 9. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie wapłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. salon zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zapisu w ww sytuacji.
 10. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana z winy Salonu “JAMNIuK ”, zadatek jest zwracany na konto Klientki/Klienta z którego dokonano wcześniejszej wpłaty.
 11. W przypadku, gdy termin wizyty ulegnie zmianie z winy Salonu “JAMNIuK ”, zadatek przechodzi na poczet nowego terminu wizyty Klientki/Klienta.
 12. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:
 • palenia papierosów i zażywanie środków odurzających,
 • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenia jedzenia pod jakąkolwiek postacią (bez wcześniejszego poinformowania pracownika salonu),
 • wprowadzanie psów i innych zwierząt (bez wcześniejszego poinformowania pracownika salonu),
 • handel i akwizycja,
 • głośne i niekulturalne zachowanie,
 • pozostawiania dzieci bez opieki (brak zapewnienia należytej opieki, będzie skutkował prośbą o opuszczenie salonu),
 • chodzenie w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,
 • przystępowania do zabiegów koloryzacji/dekoloryzacji w strojach markowych/drogocennych dla Klienta/Klientki (salon nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w przypadku uszkodzenia mienia)

Opinie o MariUsz JAMNIuK

0
0 opinii
0 opinii
Profesjonalizm
Jakość/cena
Polecasz to?

Adres

Miasto: 85-068

Kontakt

Zwykle odpowiada w mniej niż 24h
Skontaktowałeś się już z tą firmą
Przejdź do rozmowy Kontakt
Przejdź do rozmowy Kontakt