Szkoła Leśna na Barbarce powstała na początku stycznia 2004. Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu Tilia w drodze konkursu przez Prezydenta Miasta Torunia. TSE Tilia na podstawie odrębnej umowy użycza tereny od Gminy Toruń o powierzchni 3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka. Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczne i kulturalne dla różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy okolicznościowe i rekreacyjne.Szkoła Leśna chętnie podejmuje współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań promocyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Oferta Szkoły Leśnej jest interdyscyplinarna: łączy w sobie rozwój świadomości ekologicznej, historycznej, patriotycznej i duchowej dokonującej się w bliskim kontakcie z przyrodą. stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej.Szkoła pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i turystów.

Odwiedź, zarezerwuj lub skomentuj Dworek Barbarka i wygrana do 40 000 zł

Oznacz jako odwiedzone, zastrzeżone lub zostaw opinię, aby wziąć udział. Więcej informacji

Opinie o Dworek Barbarka

0
0 opinii
0 opinii
Profesjonalizm
Jakość/cena
Polecasz to?

Adres

Miasto: 87-100

Kontakt

Zwykle odpowiada w mniej niż 24h
Skontaktowałeś się już z tą firmą