Szczegółowe warunki dla usługodawców

DEFINICJE

 • Portal: Wszystkie treści, strony i usługi, tak jak te widziane i oferowane na stronie internetowej ZANKYOU.
 • Użytkownicy: każdy kto jest zarejestrowany na portalu ZANKYOU, odnosi się to do indywidualnych korzystających z serwisu ZANKYOU i tych, którzy rejestrują ślub na stronie ZANKYOU.
 • Usługodawcy: Typ użytkownika , który korzysta z portalu ZANKYOU zawodowo, wewnątrz albo poza przemysłem ślubnym.
 • Recenzje: Opinie pisane na temat Usługodawców, sporządzane przez Użytkowników ZANKYOU.
 • ZANKYOU Inbox (Inbox): elektroniczny folder, w którym wszystkie wiadomości i wskazówki dla Usługodawców (dla Użytkowników) są zgromadzone.
 • Prośba o informację: Wszystkie kontakty w formie pisemnej i bezpośredniej, które Użytkownicy wysyłających do Usługodawców za pośrednictwem ZANKYOU. Dane mogą być: ulubione, ze zniżkami i wiadomościami, sprawdzonymi telefony, sprawdzonymi stronami internetowymi.
 • Sprawdzony telefon: Użytkownik, który prosi o numer telefonu Usługodawcy przez kliknięcie w poszczególny przycisk na stronie Usługodawcy.
 • Sprawdzona strona internetowa: Użytkownik, który odwiedza opracowaną stronę Usługodawcy przez kliknięcie w poszczególny przycisk na stronie.
 • Ulubiony: Użytkownik oznacza Usługodawcę jako preferowanego i zapisuje go na określonej stronie.
 • Promocje: promocje, zniżki i oferty Dostawców dla Użytkowników znajdują się na ich firmowej stronie.
 • Ogłoszeniodawca: Profesjonalny Użytkownik (Usługodawca) Premium, który kupuje kampanię z ZANKYOU.
 • Strona Firmy ( lub Strona Usługodawcy): publiczny, profesjonalny profil Usługodawcy, na której Użytkownik może znaleźć informacje, wizualizacje, pozostawione opinie i wysłać prośbę o informację.
 • ZANKYOU Aplikacja dla profesjonalistów: Rozbudowana Aplikacja na Androida i IOS, które oferują w pełni profesjonalnie te same serwisy, co w wersji internetowej na Portalu ZANKYOU.

ARTYKUŁ 1 - PRZEDMIOT

Warunki te dotyczą w szczególności Dostawców wymienionych na portalu ZANKYOU i współpracujących z ZANKYOU Ventures SL - tutaj zwanych: "ZANKYOU".

PARAGRAF 1- PRZEDMIOT

Obowiązują te zasady i warunki odnoszące się szczególnie do Usługodawców, którzy są wymienieni na Portalu ZANKYOU Ventures SL- zwane dalej „ZANKYOU”

1.1 Obowiązują te zasady i warunki odnoszące się szczególnie do Usługodawców, którzy pracują w przemyśle ślubnym, z którym współpracuje ZANKYOU, zwane dalej „Usługodawcy”. Ponadto niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich przesyłanych informacji przez wszystkich wymienionych dostawców w portalu ZANKYOU (informacje takie jak: wizualizacje, dane kontaktowe i informacje o świadczonych usługach, ale nie tylko) - zwane dalej "pracą".

1.2 Niniejsze szczegółowe warunki są uzupełnieniem ogólnych warunków ZANKYOU, które Użytkownicy mogą przeczytać w każdej chwili na stronie ZANKYOU. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między Regulaminem a Warunkami szczegółowymi, te ostatnie mają pierwszeństwo przed pierwszym.

1.3 Dostęp do strony jest całkowicie bezpłatny. Klikając przycisk Zarejestruj, Usługodawca wskazuje, że jest w pełni świadomy i akceptuje wszystkie warunki tego Kontraktu. Odmowa akceptacji tych warunków skutkuje odmową dostępu do Usług świadczonych przez ZANKYOU.

1.4 Serwis prowadzony przez ZANKYOU jest zaprojektowany i skierowany do osób prywatnych i firm. ZANKYOU zakłada dobrą wiarę ze strony Usługodawcy, zakładając, że wypełnia wszystkie wymogi prawne i jest utworzona jako spółka lub podmiot autonomiczny.

PARAGRAF 2 – STRONA FIRMY

2.1 ZANKYOU może tworzyć profile firm dla Usługodawców na portalu ZANKYOU, włączając ogólne i publiczne informacje o usługach Usługodawcy. Po utworzeniu profilu firmy, Usługodawca zostanie powiadomiony i zaproszony do przejęcia kontroli nad profilem. Tworząc go, Dostawca otrzymuje pełen dostęp do profilu i może edytować jego treść według własnego uznania, zgodnie ze standardami jakości ZANKYOU. Treść widoczna na tym profilu i na stronie firmy Usługodawcy składa się z (ale nie jest to ograniczone): wizualizacji, opisu usług Usługodawcy, recenzji, promocji, artykułów, przy których może być oznaczony Usługodawca, odwołania do strony internetowej firmy i ogólnych informacji kontaktowych. Usługodawcy zgadzają się nie publikować treści w profilu firmy, które mogą być postrzegane jako obraźliwe, co nie jest zgodne z prawem lub z normami jakości ZANKYOU.

2.2 Po utworzeniu przez Usługodawcę konta w ZANKYOU i zaakceptowaniu Warunków, firma staje się w pełni odpowiedzialna za całą zawartość swojej strony. ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za treści, wizualizację i/lub tekst pisany na stronie firmy, ponieważ jest ona kontrolowana przez Usługodawcę.

2.3 Podczas tworzenia profesjonalnego profilu za pomocą ZANKYOU, Dostawca jest zobowiązany do utworzenia profilu z adresem e-mail i hasłem. Hasło to stanowi gwarancję poufności informacji zawartych w przestrzeni osobistej, a Usługodawca nie może udostępniać tych informacji stronom trzecim. W związku z tym Dostawca jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje hasło, a ZANKYOU nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta Dostawcy. Podczas rejestracji Dostawca gwarantuje prawdziwość informacji dotyczących ich tożsamości, adresu e-mail i innych informacji zgromadzonych na formularzu rejestracyjnym i profilu. ZANKYOU zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko Dostawców, którzy spełniają nasze oczekiwania i procesu rejestracji. Może się zdarzyć, że niektórych dostawców nie będzie można znaleźć na liście.

2.3 Podczas tworzenia profesjonalnego profilu na stronie ZANKYOU, jest wymagane, aby Usługodawca stworzył profil z firmowym adresem e-mail i hasłem. To hasło zakłada gwarancję poufności informacji zawartych w przestrzeni osobistej, dlatego zabronione jest udostępnianie przez Usługodawcę tych informacji osobom trzecim. W związku z tym Usługodawca jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje hasło, a ZANKYOU nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta Dostawcy. Podczas rejestracji Usługodawca gwarantuje prawdziwość informacji dotyczących tożsamości, adresu e-mail i innych informacji zgromadzonych na formularzu rejestracyjnym i profilu.

2.4 Usługodawca jest odpowiedzialny za poprawne korzystanie ze swojego profile, zarówno w celu zalogowania się, jak i nawiązywanie kontaktów z prywatną stroną. Usługodawcy muszą natychmiast powiadomić ZANKYOU w przypadku braków lub kradzieży danych osobowych, w pełni zakładając konsekwencje, dopóki nie zostaniemy powiadomieni. Po otrzymaniu takich informacji przez ZANKYOU, Usługodawcom zostaną zapewnione nowe dane logowania. W przypadku zapomnienia danych logowania, Usługodawca może żądać nowego Hasła, poprzez Przypomnij hasło.

2.5 Data utworzenia strony firmy zostanie oznaczona jako data rozpoczęcia umowy pomiędzy Usługodawcą a ZANKYOU. Wszelkie zgody i zmiany wprowadzone w późniejszym terminie są ważne tylko jeśli ZANKYOU potwierdzi je na piśmie i jeśli druga strona nie zgłosiła w tej sprawie sprzeciwu w ciągu 7 dni. Usługodawca może skontaktować się z ZANKYOU w dowolnym momencie, aby poinformować o możliwych zmianach we współpracy.

2.6 Użytkownicy zrzekają się prawa do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko ZANKYOU lub zażądania odpowiedzialności z powodu danych przedstawionych przez ZANKYOU.

Pełne umowy reklamowe można znaleźć w podpisanej umowie z Zankyou.

2.7 Usługodawca może dotrzeć do strony ZANKYOU za pośrednictwem strony internetowej, jak również dzięki ZANKYOU APP dla Profesjonalistów, która została wykształcona na urządzenia IOS i Android.

PARAGRAF 3 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1 Wszystkie treści na portalu ZANKYOU, takie jak, ale nie wyłącznie: zdjęcia, slajdy, negatywy, pliki cyfrowe i inne narzędzia, które są produkowane, udostępniane i / lub przesyłane do ZANKYOU w celu realizacji współpracy między Dostawcą a ZANKYOU, może być używany przez ZANKYOU do celów komunikacyjnych lub handlowych. ZANKYOU zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tekstów i elementów graficznych dodawanych, zawieranych i rozpowszechnianych na Stronie Firmy, a także do ich prezentacji na Portalu, sieciach społecznościowych i witrynach podmiotów trzecich, bez uprzedniego powiadomienia Dostawcy.

Dostawcy mogą wykorzystywać jedynie treści, takie jak materiały graficzne lub teksty, jeśli mają odpowiednie prawa do ich użytkowania. ZANKYOU nie będzie ponosić odpowiedzialności za prawa własności intelektualnej, które mogłyby wynikać z wyświetlanej treści dodanej przez Dostawców, a także ich istnienia.

3.2 Wszystkie przedmioty dostarczone przez ZANKYOU Usługodawcy w trakcie współpracy pomiędzy Usługodawcą a ZANKYOU, takie jak na przykład znaczek "Polecane przez ZANKYOU", są i pozostają własnością ZANKYOU. ZANKYOU zastrzega sobie prawo do odbierania lub modyfikacji dostarczanych przedmiotów bez uprzedniego powiadomienia Usługodawców.

ZANKYOU nie udziela licencji, ani nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie swoich praw własności przemysłowej i intelektualnej lub innej własności lub praw związanych z jej Witryną, z wyjątkiem wyraźnej umowy ze stronami trzecimi. Druga część musi wyraźnie scharakteryzować wyżej wymienione towary jako własność ZANKYOU.

3.3 W przypadku bankructwa lub zawieszenia firmy Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia ZANKYOU, po którym ZANKYOU usunie wszystkie dostarczone na platformę treści.

3.4 W przypadku szkód wyrządzonych ZANKYOU w związku z dostarczoną treścią przez Usługodawców, pełna odpowiedzialność spoczywa na Usługodawcy. (Takie jak, ale nie wyłącznie, uszkodzenie wizerunku ZANKYOU, Pracowników, zawieszenie praw autorskich)

PARAGRAF 4 - OPINIE

Użytkownicy portalu ZANKYOU mają możliwość zamieszczania recenzji na profilu zawodowym Usługodawców, odzwierciedlając swoją osobistą opinię na temat świadczonych usług. Akceptując Regulamin, Usługodawca oświadcza, że ma świadomość, że Użytkownicy mogą pozostawić Opinie dotyczące ich doświadczenia w Profilu Zawodowym. Usługodawca uznaje, że nie wolno zerwać współpracy w oparciu o lewe opinie na swojej stronie zawodowej.

4.1 Użytkownik ocenia firmę lub Reklamodawcę, przyznając mu ocenę od 1 (jeden) do 5 (pięć), przy czym 5 (pięć) oznacza najwyższą ocenę, a 1 (jeden) najniższą. Ponadto użytkownicy zostaną poproszeni o pozostawienie krótkiego, ale rzetelnego opisu otrzymanych usług. Rezygnując z oceny, Użytkownik akceptuje nasze Ogólne Warunki Handlowe.

4.1.1 Istnieją cztery (4) możliwości pozostawienia recenzji:

4.1.1.1 Jako Użytkownik, który otrzymał usługi od Usługodawcy

4.1.1.2 Użytkownik uważany za potencjalnie korzystającego z usług Usługodawcy

4.1.1.3 Użytkownik był gościem weselnym na wydarzeniu, podczas którego korzystano z usług świadczonych przez Usługodawców

4.1.1.4 Inni dostawcy, którzy pracowali razem na profesjonalnych podstawach

4.2 Kopiowanie tekstów lub części innych stron i / lub osób nie jest dozwolone.

4.3 Opublikowane i widoczne recenzje, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów, nie będą uznawane za ważne, a Zankyou zastrzega sobie prawo do ich usunięcia z portalu.

4.3.1 gdy firma jest oskarżona o przestępstwo;

4.3.2 o charakterze komercyjnym;

4.3.3 z rasistowskim, ksenofobicznym, obelżywym, zniesławiającym i oszczerczym językiem;

4.3.4 wyrażenia dyskryminujące, nienawistne i inne nienazwane przestępstwa;

4.3.5 z obraźliwymi słowami / przekleństwami;

4.3.6 z językiem, który może zaszkodzić prawom własności intelektualnej stron trzecich (takim jak wymienienie znaku towarowego, tekstów chronionych prawem autorskim itp.)

4.3.7 zawierające dane osobowe, w tym, ale nie wyłącznie:

dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mail itp., w tym nazwiska innych osób (w tym osób znanych);

4.3.8, w którym niepotrzebnie przeznaczono do zniszczenia innego przedsiębiorstwa. Oczywiście jest jedna uzasadniona opinia dozwolona;

4.3.9 z treściami seksualnymi;

4.3.10 z linkami i wiadomościami o nielegalnych stronach i oprogramowaniu lub z pęknięciami, numerami seryjnymi, pornografią i / lub innymi materiałami obraźliwymi lub zabronionymi, ale także stronami, na których pliki do pobrania są oferowane z materiałów chronionych prawami autorskimi;

4.3.11 które można udowodnić jako zemsta;

4.3.12 w których informacje są nieczytelne;

4.3.13 które są sprzeczne z przepisami, regulacjami i / lub dobrymi obyczajami;

Usługodawca uznaje, że wolność wypowiedzi jest ważna dla funkcjonalności Portalu ZANKYOU i akceptuje, że ZANKYOU usunie opinie Użytkownika tylko wtedy, gdy recenzja nie spełnia tych wytycznych.

4.4 W przypadku negatywnej oceny, która spełnia wszystkie zasady określone w 4.3. ZANKYOU zastrzega sobie prawo do zignorowania prośby o skreślenie negatywnej recenzji. ZANKYOU nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konsekwencje, z których powodu Usługodawca może ucierpieć, ze względu na recenzję pozostawioną na ich profesjonalnym profilu ZANKYOU. Dostawcy mają możliwość pozostawienia odpowiedzi na negatywne opinie na temat ich profilu zawodowego.

PARAGRAF 5 – ZAPYTANIA OD PAR

5.1 Zapytania o informacje (IR) rozpatrywane przez ZANKYOU są uznawane za okazje biznesowe dla zarejestrowanych Usługodawców. Istnieje jedna główna różnica między dostępnością IR między członkami Premium a zaproszonymi dostawcami.

5.1.1 Członkowie Premium (klienci płacący za reklamy) mają pełny dostęp do wszystkich potencjalnych klientów (IR, czek telefoniczny, strona internetowa i ulubione)

5.1.2 Zaproszeni Usługodawcy (z bezpłatnym i podstawowym profilem zawodowym), w zależności od kraju rejestracji, mają dostęp tylko do kilku IR na miesiąc. Gdy profil Usługodawcy osiągnie limit IR, Usługodawca musi czekać i będzie w stanie odpowiedzieć na IR w następnym miesiącu.

Aby mieć dostęp do wszystkich okazji i wykorzystać pełne możliwości, Usługodawcy mają możliwość przejścia na Konto Premium w dowolnym momencie.

5.2 Wszystkie kontakty (IR, Sprawdzone Telefony, Sprawdzone Strony Internetowe, Ulubione, Wiadomości) oraz informacje o potencjalnych klientach są odbierane przez Usługodawcę w skrzynce odbiorczej ZANKYOU (dalej w Inbox). Dane pokazane na temat IR do tego, co Użytkownicy chcą udostępniać zgodnie z ustawieniami prywatności.

5.3 Komunikacja między Usługodawcami a Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem ich skrzynki odbiorczej. Usługodawcy mogą być powiadamiani o potencjalnych klientach i wiadomościach za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak: powiadomienia SMS, e-maile (adres e-mail, z którym zarejestrowany jest dostawca) i powiadomienia (push) w aplikacji ZANKYOU dla profesjonalistów. Użytkownicy i dostawcy zawsze mają możliwość zrezygnowania z naszych komunikatów i / lub zmiany głównych danych kontaktowych, z którymi są zarejestrowani w ZANKYOU, na pisemny wniosek do osoby odpowiedzialnej w każdym kraju.

5.4 Leady i zapytania generowane są w następujący sposób:

5.4.1 Rozmowy telefoniczne od naszych asystentów ślubnych w celu dopasowania Użytkowników do Dostawców, którzy mogą spełnić ich wymagania.

5.4.2 Organiczne: poprzez naturalne wykorzystanie Użytkowników w naszym portalu ZANKYOU

5.4.3 Na życzenie par, generowane przez nią zapytania mogą być automatycznie przekazywane do podobnych Usługodawców.

5.5 ZANKYOU nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za wynik otrzymanych wskazówek.

PARAGRAF 6 – ZNIŻKI I PROMOCJE

6.1 Usługodawca ma możliwość dodawania zniżek i promocji na Stronie Firmy w celu przyciągnięcia Użytkowników. Tylko Użytkownicy zarejestrowani w ZANKYOU będą mogli korzystać z tych promocji.

6.2 Aktywując promocję na stronie swojej firmy, Usługodawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za promocję na stronie swojej firmy, a ZANKYOU nie będzie uczestniczyć w tym procesie.

6.3 ZANKYOU nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie promocji przez którąkolwiek ze stron

6.4 Istnieją 3 (trzy) różne rodzaje promocji, które Usługodawca może przesłać do ZANKYOU: Prezent, Rabat i Procent. Dostawca może określić okres trwania tych promocji i może określić własne warunki promocji. Warunki i zasady promocji są publicznie widoczne na Portalu dla Użytkowników, a ZANKYOU nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek fałszywe oświadczenia lub błędną interpretację wymienionych w warunkach i zasadach.

6.5 ZANKYOU zapewnia niezbędne kanały komunikacji dla Użytkowników w celu pobrania promocji. Promocje są ważne tylko wtedy, gdy Użytkownicy mogą wyświetlać pobrane promocje w wersji drukowanej, w aplikacji ZANKYOU lub w Witrynie. Po pobraniu przez Użytkownika promocji Usługodawcy, Usługodawca zostanie powiadomiony i otrzyma potencjalną sprzedaż w swojej skrzynce odbiorczej.

PARAGRAF 7 - PRYWATNOŚĆ

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki ZANKYOU traktuje i gromadzi dane osobowe użytkowników, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. – link

PARAGRAF 8 – DOCHODZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1 ZANKYOU stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić, że Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; Użytkownicy i Usługodawcy wyraźnie przyznają, że nie jest możliwe zagwarantowanie wspomnianego powszechnego dostępu. ZANKYOU zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą powstać w związku z brakiem dostępności lub ciągłości w funkcjonowaniu Serwisu, a także za wszelkie błędy w dostępie do różnych stron na stronie internetowej i Aplikacji.

8.2 ZANKYOU zastrzega sobie prawo do przerwania Usługi z powodu prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.

8.3 ZANKYOU zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia ze strony Usługodawcy wszelkiej treści uznanej za obraźliwą lub gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy łamie ona prawo, czy też nie jest zgodna z jakością ZANKYOU standardy.

8.4 ZANKYOU w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez Usługodawców na ich Profilach zawodowych i na Stronie Firmy, ani za treści udostępnione specjalnie w ZANKYOU w celach reklamowych. ZANKYOU nie jest zobowiązany do monitorowania treści, które mają być zawarte na wyżej wymienionych stronach.

8.5 Z wyjątkiem przypadków opisanych wyraźnie w Warunkach i Zasadach, ZANKYOU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z powodu braku dokładności, kompletności, aktualności, ani z powodu błędów lub pominięć związanych z informacjami i usługami zawartymi na Stronie Firmy.

8.6 ZANKYOU umożliwia zarejestrowanym użytkownikom wprowadzanie opinii i komentarzy na portalu. Publikowane treści są przygotowywane przez Użytkowników lub przy użyciu własnych lub zewnętrznych źródeł ZANKYOU. ZANKYOU nie gwarantuje w żaden sposób dokładności cech dotyczących opublikowanych treści i usług oraz jest wyraźnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z braku lub błędów w opisie i cechach opublikowanych treści. ZANKYOU okresowo przegląda zawartość witryny, ale nie może zweryfikować wszystkich tych informacji, więc nie może wziąć odpowiedzialności za zawartość.

8.7 ZANKYOU oferuje Użytkownikom linki do innych stron zarządzanych i kontrolowanych przez strony trzecie, z wyłączną funkcją ułatwiania Użytkownikom wyszukiwania informacji, treści i usług na stronach internetowych. ZANKYOU nie komercjalizuje, nie zarządza, ani nie jest właścicielem treści, usług i informacji dostępnych na takich powiązanych stronach internetowych, ani nie popiera, nie nadzoruje, ani nie kontroluje w żaden sposób treści i usługi oraz wszelkie materiały w nich zawarte, zakładając, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nawigację. przez nich.

PARAGRAF 9 – RÓŻNE POSTANOWIENIA

9.1 Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych Zasadach i Warunkach miałaby być uznana za nieważną w całości lub w części, wspomniane unieważnienie dotknęłoby tylko tego postanowienia lub tylko części tej samej, nieważnej deklaracji, a pozostała część Zasad i Warunków pozostanie w istocie, a wspomniany przepis lub jego część, zostanie uznany za wykluczony

9.2 Wszystkie żądania, prośby i inne komunikaty wymagane przez strony w związku z niniejszymi Warunkami i Zasadami są dokonywane na piśmie i należy je rozumieć jako należycie wykonane w momencie dostarczenia, albo drogą pocztową na adres drugiej strony, albo drogą elektroniczną -mail do tego samego lub na jakikolwiek inny adres pocztowy lub adres e-mail wskazany przez każdą ze stron dla tych celów.

PARAGRAF 10 - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

10.1 Niniejsze Warunki i Zasady są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim.

10.2 ZANKYOU jest zarejestrowany w Registro Mercantil de Madrid (Rejestr Biznesu w Madrycie), numer wpisu. 1/1850/242/36, z siedzibą pod adresem Avenida Alcalde Barnils, 64 -68, EDIF. A, 4ª PLANTA, Sant Cugat del Vallès, 08174 Barcelona, Madrid, Spain.

10.3 W przypadku trudności w stosowaniu niniejszych Warunków i Zasad, strony zgadzają się na podjęcie uchwały w sprawie przyjaznych warunków przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych

10.4 Wszelkie sprawy sądowe, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami i Zasadami, ich interpretacją i konsekwencjami, lub dokumenty, które uzupełniają lub modyfikują, są przekazywane wyłącznie sądom w Madrycie, bez względu na różnorodność żądań pozwanych, wniosków i referencji oraz raportów ekspertów.