Publikacja
  • Magazyn
  • Ślub bez obrączek czy białej sukni, czyli ceremonie ślubne w różnych religiach

Ślub bez obrączek czy białej sukni, czyli ceremonie ślubne w różnych religiach

Jesteś ciekawy jak wygladają obrzędy ślubne w różnych religiach? Niejedno może Cię w nich zaskoczyć! Z Zankyou poznasz je już dzisiaj.

  • Organizacja

Gdy słyszymy słowo „ślub” najczęściej pojawia nam się w głowie jeden obraz: Panna Młoda w białej sukni ślubnej, Pan Młody w garniturze, świadkowie, goście, kościół, ksiądz, obrączki. To oczywiście taki rodzaj ślubu, z jakim w naszym kraju spotykamy się najczęściej. Praktycznie każdy z nas był kiedyś, właśnie na takiej uroczystość. Jednak zapewne każdy jest w stanie wyobrazić sobie, że ślub może wyglądać zupełnie inaczej, że w różnych religiach przysięga małżeńska może być wypowiadana w zupełnie innych okolicznościach.

Już teraz z Zankyou dowiecie się jak to wygląda w niektórych obrządkach!

Publikacja

Cerkiew Prawosławna. Ślub jest tam bardzo ciekawym obrządkiem. Pannie Młodej nie brak białej sukni, a Panu Młodemu eleganckiego garnituru. Ceremonia twa jednak nieco dłużej niż w Kościele Rzymskokatolickim. Wszystko zaczyna się od trzykrotnej wymiany obrączek przez Młodych przed drzwiami cerkwi. Wtedy też mają miejsce zaręczyny. Następnie przechodzą oni na środek świątyni, gdzie stoją na białej szacie, która symbolizuje czystość ich intencji i dziewictwo ich ciała. Odpowiadając na pytania duchownego składają oświadczenie, że wstępują w związek małżeński i że nie są związani przysięgą z inną osobą. W zaślubinach najważniejszym elementem jest koronowanie Młodej Pary. Duchowny wkłada im na głowy korony, które praktycznie do końca uroczystości trzymane są nad ich głowami przez świadków. Młodzi trzymają w rękach świece. Kolejnym ważnym elementem jest trzykrotne ich przejście dookoła ikony znajdującej się na środku świątyni. Na koniec duchowny błogosławi Nowożeńców za pomocą ikony przywiezionej z domu ich rodziców.

zapisz
Źródło: liturgia.cerkiew.pl

Judaizm. Ślub jest tu bardzo ważnym duchowym świętem. Do tej pory narzeczeni kojarzeni są bardzo często przy udziale zawodowego swata. Nie można odebrać takim zaślubinom funkcji transakcji prawnej, ponieważ jeszcze przed ślubem rodzice Młodych zawierają ze sobą pewien kontrakt. Oczywiście i tutaj przed ślubem musi dojść do zaręczyn. W ich trakcie odczytywana jest wstępna umowa jaka ma zostać zawarta w trakcie ślubu, a na znak nierozerwalności zaręczyn tłuczony jest talerz. Przed ślubem młodzi nie mogą się widzieć. Z tego powodu zgodnie z tradycją organizowane są 2 przyjęcia: dla przyszłej Panny Młodej, która bawi się w towarzystwie kobiet i dla przyszłego Pana Młodego, który spędza czas w towarzystwie mężczyzn. Na koniec przyszły Pan Młody przychodzi do swojej narzeczonej i zakłada jej na głowę welon, po czym w korowodzie wędrują oni pod specjalny baldachim (chupa), gdzie dojść ma do zaślubin. Finał stanowi odczytanie kontraktu zawartego pomiędzy małżonkami, nałożenie obrączek i odmówienie Siedmiu Błogosławieństw.

zapisz
Źródło: religie.wiara.pl

Buddyzm. W tym przypadku wszystko zaczyna się od zaręczyn, w których może uczestniczyć buddyjski lama, jednak najważniejsze są tutaj rodziny przyszłej Młodej Pary. W wyniku negocjacji ustalają one datę ślubu, datę wspólnego zamieszkanie (w tej kulturze możliwe jest to już po zaręczynach) oraz kolorystykę strojów przyszłych małżonków. Sam ślub odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, skąd Młodzi przechodzą do świątyni. Forma ceremonii w świątyni nie jest konkretnie narzucona, jednak nie dochodzi tam do zaślubin. Młodzi udają się tam, by otrzymać błogosławieństwo od mnicha. Bardzo często składają kwiaty pod posągiem Buddy oraz zapalają tam kadzidła czy świece, odczytują na głos jego nauki, a na końcu otrzymują błogosławieństwo od rodziców.

Islam. Młoda Para w dniu zaślubin podpisuje w obecności 2 świadków kontrakt małżeński, w którym zostały spisane warunki jakie muszą być wypełniane w ich związku do końca życia. Przykładem może być tutaj określenie tego, czy kobieta będzie mogła sama podróżować, lub czy związek ma być monogamiczny (Islam zezwala bowiem na to, żeby mężczyzna miał 4 żony, pod warunkiem jednak, że będzie je sprawiedliwie traktował). W kontrakcie tym opisana jest także rodzaj i wysokość podarunku jaki Panna Młoda ma otrzymać od swojego przyszłego męża. Ślub udzielany jest przez imama albo Szejacha. Młodzi podczas składania przysięgi maja splecione środkowe palce. W Islamie brak jest zwyczaju przekazywania sobie obrączek. Co również istotne podczas zaślubin, które zyskują ważność tylko wtedy, gdy maja miejsce w meczecie, musi być obecny opiekun kobiety (koniecznie muzułmanin).

Hinduizm. Ślub jest tutaj niezwykle ważny. Zawierany jest na całe życie. Nie jest traktowany jako sakrament, a jako umowa społeczna. W większości związki małżeńskie zawierane są w obrębie danej kasty lub pomiędzy ludźmi o zbliżonym statusie społecznym. Tradycyjnie Młoda Para była i nadal bardzo często jest kojarzona przez rodziców. Koszt całego wesela pokrywają rodzice Panny Młodej, która dodatkowo zobowiązana jest do wniesienia w małżeństwo określonego posagu, np. pieniędzy. W dniu ślubu Nowożeńcy namaszczani są pachnącymi olejkami. Narzeczony przybywa po wybrankę w towarzystwie barwnego korowodu. Uroczystość odbywa się w przystrojonym kwiatami namiocie, na którego środku pali się ogień. W czasie, gdy prowadzący ceremonię odmawia modlitwy, Młoda Para obchodzi go kilkakrotnie. Koniec stanowią błogosławieństwa odmawiane przez rodziców i najbliższą rodzinę.

zapisz
Źródło: preity.pun.pl

A Wy, w której ceremonii ślubnej najchętniej wzielibyście udział?

 

Skontaktuj się z firmą, o której mowa w tym artykule.

Publikacja

Nie chcesz przegapić najnowszych newsów o trendach ślubnych?

Zapisz się do naszego newslettera

Komentarze (1)

Skomentuj artykuł

Lista ślubna Zankyou! Odbierz 100% swoich prezentów w gotówce!